Maak kennis met:

Stichting Digitale Overheid

Trotse partner van de AI Academy

Waarom Stichting Digitale Overheid de AI Academy van SkillsTown steunt

De stichting Digitale Overheid heeft een heldere visie op AI en is daarom een trotse partner van de AI & ChatGPT Summer Academy.

De stichting gelooft dat het vermogen om AI effectief in te zetten het verschil kan maken tussen succes en falen, zowel op persoonlijk niveau als binnen overheidsorganisaties.
Iedereen ambtenaar werkt met taal en bevindt zich daardoor per definitie in het epicentrum van de uitbraak van de ‘AI-epidemie’. Het werk van ambtenaren zal op korte termijn ingrijpend veranderen. Sommige banen zullen verdwijnen; er zullen ook nieuwe banen bijkomen. Eén ding is zeker: alle banen gaan veranderen.

Overheden en hun medewerkers veranderen trager dan het bedrijfsleven en dat is maar goed ook. We mogen verwachten dat stappen voorzichtig en weloverwogen genomen worden. Daarbij kan het helpen om een ervaren partner als de stichting Digitale Overheid aan te sluiten: een expert als het gaat om veranderprocessen binnen de overheid die samenhangen met digitalisering. Hoewel technologie ons voortstuwt, moeten we niet uit het oog verliezen dat het draait om mensen. Dat is de kracht van de stichting Digitale Overheid.

Ontdek de AI Academy

Stoom jezelf klaar voor de AI-revolutie met de online AI Academy van SkillsTown.

Leer hoe je AI inzet om te groeien, zodat je niet achter raakt op je concurrentie.

Over Stichting Digitale Overheid

De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting rekening met recente beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie).

De stichting levert haar bijdrage door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te organiseren.

Andere trotse partners van de AI Academy:

Zorgen dat jij mee kan met de AI-revolutie?

Wil jij toekomstbestendig blijven? Bereid je voor met de online AI Academy! Leer de ongekende mogelijkheden van AI te benutten en zorg dat je niet achterop raakt op je concurrentie.