Omgaan met pestgedrag als leidinggevende

Heel maart 2022 kosteloos te volgen

Sociale veiligheid op de werkvloer is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in Nederland, en daar zijn we blij mee! Het klinkt vanzelfsprekend dat medewerkers zich veilig moeten voelen binnen het werkklimaat, maar dit is lang niet altijd het geval.

Om een organisatie sociaal veilig te houden moeten we rekening houden met grensoverschrijdend gedrag, zoals pestgedrag. Een leidinggevende heeft daar een cruciale rol in en kennis op dit gebied is dus van groot belang. 

In dit webinar leer je wat je als leidinggevende aan pestgedrag kunt doen.

Over de spreker(s)

Laura Willemse is voorzitter van Stichting Pesten op de Werkvloer, deskundige op het gebied van pestgedrag en expertpartner voor het ministerie van SZW. Ook is ze coördinator bedrijfsvoering van Trainingsbureau PestenPreventie, welke zich inzet om een negatieve bedrijfscultuur tegen te gaan.

Kosteloos dit webinar volgen?

Dat was mogelijk tot en met 31 maart 2022.

Schrijf je in voor het webinar van de maand om elke maand een nieuw webinar in je inbox te ontvangen!