Het belang van gamification binnen online trainingen

Gamification heeft de wereld van online trainingen veroverd en bewijst zichzelf als een krachtig instrument voor het vergroten van de betrokkenheid, motivatie en effectiviteit van leerprocessen. In dit artikel gaan we samen met Karin Bremer, Manager Product bij SkillsTown, dieper in op de rol van gamification binnen online trainingen en hoe het leren leuker en effectiever kan maken.

Wat is gamification?

Gamification is het integreren van game-elementen en -technieken in non-game contexten, zoals online trainingen. Het doel is om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten door spelelementen toe te voegen aan het leerproces. Mensen worden van nature aangetrokken tot uitdagingen en beloningen. Gamification speelt in op deze psychologische drijfveren door punten, badges, levels en virtuele beloningen toe te kennen aan deelnemers wanneer ze bepaalde mijlpalen bereiken in hun training.

Waarom is gamification zo belangrijk binnen online trainingen?

Karin Bremer: “Gamification is een van de bouwstenen voor effectieve online trainingen, en het belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt. Het zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie van deelnemers, waardoor leren een leuke ervaring wordt. Niet alleen resulteert dit in een aanzienlijke afname van uitvallers tijdens de training, maar het stimuleert ook de productie van dopamine, het gelukshormoon dat ons aanspoort om door te blijven leren. Dit is dan ook de reden waarom we bij SkillsTown uitgebreid onderzoek hebben verricht naar gamification en dit nu integreren binnen ons online leerplatform.”

Een visuele weergave van 'Bartle's Player Types', die we verschillende typen spelers in kaart brengt waarmee je bij gamification rekening kunt houden.

Maar iedere deelnemer is anders: “Gamification omvat veel meer dan alleen puntensystemen en klassementen, omdat deze spelelementen niet iedereen aanspreken. Het is essentieel om de diverse aard van deelnemers in gedachten te houden, zoals beschreven in de Bartle Game Type Theory. Denk aan de ‘socializer’, die gedijt bij sociale interactie; voor hen zal samenwerken met een buddy, zoals een collega, veel meer aanspreken. Bij het ontwikkelen van online trainingen is het belangrijk om een variëteit aan spelelementen aan te bieden, zodat de volledige doelgroep gemotiveerd en enthousiast kan worden gemaakt.”

Hoe ziet gamification eruit binnen online trainingen?

Er zijn 9 intrinsieke spelelementen die je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je aan de behoeftes van verschillende Bartle Game Types voldoet. De 9 intrinsieke spelelementen zijn:

 1. Badges: Badges zijn visuele prijzen die deelnemers ontvangen na het voltooien van specifieke taken, waardoor hun voortgang en prestaties zichtbaar worden. Denk aan de certificaten die we uitreiken na het behalen van een online training van SkillsTown.
 2. Niveaus: Niveaus representeren de voortgang van de deelnemer in de training en dienen als mijlpalen die hen uitdagen om steeds beter te presteren. Wij doen dit bijvoorbeeld door te werken met levels in een training. Elk nieuw blok in de online training is weer een level hoger en de opdrachten worden steeds uitdagender. 
 3. Notificaties: Dit zijn visuele pop-upberichten die deelnemers voorzien van feedback, zowel positieve bevestiging voor succesvolle acties als begeleiding bij incorrecte uitvoeringen. Zo geven wij feedback als een vraag goed of fout beantwoord is.
 4. Uitdagingen: Hiermee daag je deelnemers uit met specifieke taken, die zowel duidelijkheid geven over wat er van hen wordt verwacht als hun voortgang inzichtelijk maken. Denk aan de praktijkopdrachten binnen de online trainingen van SkillsTown die medewerkers kunnen uitvoeren binnen de organisatie. Naast praktijkopdrachten kan je ook andere opdrachten meegeven, zoals het programmeren van een stukje code, het schrijven van een stukje voor jouw businesscase of het in kaart brengen van de customer journey.
 5. Status: Status geeft deelnemers een tekstuele titel of rang op basis van punten, badges of hun positie in een klassement, wat helpt om de voortgang te visualiseren.
 6. Rollenspel: Rollenspellen betrekken deelnemers in situaties waarin ze keuzes maken om de praktische toepassing van kennis te stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld met casussen waarbij de lerende telkens keuzes moet maken om verder te komen.
 7. Verhaallijn: Een verhaallijn verbindt de leerroute creatief en benadrukt de waarde van de training. Er loopt een rode draad door de training. Bij SkillsTown zorgen we er altijd voor dat we mensen goed meenemen in wat ze gaan leren en wat iemand na afronding van de online training kan.
 8. Avatar: Avatars zijn visuele representaties van deelnemers en kunnen hen helpen om zichzelf uit te drukken en identificeren in de online training, vaak in combinatie met andere spelelementen.
 9. Samenwerking: Samenwerking bevordert sociale interactie tussen deelnemers en kan worden gefaciliteerd door middel van uitdagingen of missies, waardoor een gemeenschapsgevoel ontstaat en kennisdeling wordt gestimuleerd.

Naast de intrinsieke spelelementen zijn er ook extrinsieke motiverende factoren, zoals het toekennen van punten, het opstellen van een klassement en het verstrekken van beloningen. Beloningen kunnen bijzonder effectief zijn wanneer ze worden uitgereikt na het succesvol voltooien van uitdagingen, missies of het bereiken van bepaalde niveaus. Bovendien kan een klassement goed werken voor deelnemers met een competitieve instelling, zoals de “killers” in je organisatie. Overweeg zelfs om een live klassement op de werkvloer te introduceren om de competitie en motivatie te stimuleren.

5 tips voor het creëren van online trainingen met gamification

Houd de bovenstaande spelelementen allemaal in je achterhoofd bij het maken van je eigen trainingen. Met de auteurstool Create kun je binnen het online leerplatform van SkillsTown makkelijk veel elementen verwerken. Om je op weg te helpen, deelt Karin 5 tips waar je rekening mee kunt houden:

 1. Zorg voor een heldere visualisatie van de voortgang, zowel binnen de training zelf als in relatie tot de individuele leerdoelen van de deelnemers. Medewerkers kunnen sowieso de percentages zien van hun voortgang binnen de training, maar voeg bij het maken van je training ook teksten toe die voortgang inzichtelijk maken en benadrukken. Bijvoorbeeld: “Je bent al over de helft van deze training, merk je hoe veel voortgang je al gemaakt hebt?”
 2. Versterk de betrokkenheid van de lerenden door ze persoonlijk aan te spreken. Maak gebruik van de “user.firstname” code in de auteurstool Create en ontwerp opdrachten die toepasbaar zijn in hun eigen praktijkomgeving.
 3. Zorg ervoor dat er goede feedback wordt gegeven in de training, zodat mensen weten of ze op de goede weg zijn, met speciale aandacht voor het verstrekken van feedback na het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten. Het is cruciaal om deelnemers te laten weten of ze op de juiste koers zitten.
 4. Moedig samenwerking aan door deelnemers te laten werken met een ‘buddy,’ bijvoorbeeld een collega, voor praktijkgerichte opdrachten. Dit stimuleert een actieve uitwisseling van kennis en ervaring.
 5. Integreer beloningen en klassementen op een strategische wijze in je training, waarbij je zorgvuldig afweegt wanneer en voor wie deze worden ingezet om de motivatie te versterken. Wat je als organisatie kunt doen, is certificaten afdrukken zodra jouw werknemers de training met succes hebben voltooid, of zelf een leuke oorkonde ontwerpen. Vervolgens kun je deze inlijsten en uitreiken, zodat mensen ermee kunnen pronken op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van een gave oorkonde aan degenen die de jaarlijkse privacy- of AVG-training succesvol hebben afgerond, waarmee ze zichzelf kunnen benoemen tot de privacy-goeroe van de organisatie.

Wil jij aan de slag met gamification?

Gamification heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van online trainingen en is een onschatbaar instrument voor moderne educatie. Wil jij effectieve online trainingen maken voor je medewerkers met gamification? De auteurstool Create geeft je vele mooie mogelijkheden!

Deel dit artikel:

Ook interessant voor jou: