De kracht van social learning binnen organisaties

Zeg nou zelf, wat is er mooier dan groeien door te leren van mensen om je heen? Wij leren vanuit nature van en met elkaar. Daarom is social learning een ontzettend belangrijk fenomeen binnen organisaties. Maar wat houdt het precies in en hoe kun je social learning inzetten? Dat lees je in dit artikel.

Wat is social learning?

Social learning, of sociaal leren, is een onderwijskundig fenomeen dat ervan uitgaat dat mensen nieuwe vaardigheden, gedragingen en kennis leren door te observeren, na te bootsen, en interactie aan te gaan met anderen. Dit concept is niet nieuw; het is ontstaan in de theorieën van Albert Bandura, een Canadese psycholoog die in de jaren zestig de sociale leertheorie introduceerde. Volgens Bandura vindt leren niet alleen plaats door kennis op te nemen of door directe instructie, maar ook sociaal, via observatie en imitatie.

De vier fasen van social learning

Sociaal leren omvat vier belangrijke componenten:

Het toepassen van social learning in organisaties

Binnen een organisatie kan social learning op verschillende manieren worden toegepast. Hieronder delen we stappen die je kunt nemen binnen je organisatie bij elke fase.

1. Het creëren van aandacht

Het succes van social learning begint met het zichtbaar maken van de juiste personen en kennisbronnen. Dit kan via diverse kanalen zoals workshops, meetings, video-tutorials of via een online leerplatform. Hier kunnen voorbeeldfiguren en -werkwijzes worden uitgelicht. Het doel is om een omgeving te creëren waar je kan leren van de ervaringen en het gedrag van anderen.

2. Het bevorderen van retentie

Kennis moet niet alleen worden gedeeld, maar ook behouden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van terugkomende meetings of workshops, zodat de deelnemers door middel van herhaling de informatie beter onthouden. Je kunt ook een interne kennisbank inzetten, waarbij je de mogelijkheid hebt om kennis te delen door middel van zelf gemaakte online trainingen door de experts binnen je organisatie. Zo is de kennis toegankelijk en kunnen je medewerkers het blijven herhalen, totdat ze het toe kunnen passen.

3. Het faciliteren van reproductie

Geef medewerkers de kans om wat ze hebben geleerd in de praktijk te brengen. Dit betekent dat je ze ruimte moet bieden om te oefenen en te experimenteren. Hierbij is het belangrijk dat je een cultuur creëert waarin fouten maken mag en gezien wordt als een leermoment. Organiseer regelmatige workshops of trainingssessies waar werknemers nieuwe vaardigheden kunnen oefenen. Koppel medewerkers aan projecten die hen uitdagen het geleerde toe te passen in realistische scenario’s. Door in teamverband aan echte problemen te werken, kunnen medewerkers van elkaar leren en hun vaardigheden in de praktijk brengen.

4. Het aanwakkeren van motivatie

Zorg ervoor dat medewerkers de waarde inzien van hun nieuwe vaardigheden en de juiste motivatie hebben deze toe te passen. Een beloningssysteem of het bieden van groeimogelijkheden die aansluiten bij de individuele carrièredoelen kan hierbij helpen. Werk samen met werknemers aan individuele ontwikkelingsplannen die in kaart brengen hoe zij door middel van social learning kunnen doorgroeien binnen de organisatie.

Sociale motivatie kan ook een goede manier zijn om medewerkers te motiveren. Stimuleer medewerkers om elkaar te ondersteunen in het leerproces, bijvoorbeeld door buddy-systemen of intervisiegroepen. Je kunt ook een wedstrijden of kwartaalthema’s organiseren, waarbij je medewerkers in teams samenwerken aan verschillende vaardigheden.

Starten met social learning binnen jouw organisatie?

Social learning is een bekend begrip binnen SkillsTown. Door middel van onze expertise en online leerplatform, helpen we organisaties met het creëren van een effectieve leercultuur, waarbij je van en met elkaar kunt leren. 

Deel dit artikel:

Ook interessant voor jou: