Zo zorgt A&O fonds Gemeenten voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en jezelf ontwikkelen zijn actuele en belangrijke thema’s binnen iedere branche. Zo is het hebben van eigen regie in leren ook onmisbaar binnen de turbulente omgeving waarin ambtenaren zich begeven. Als gevolg hiervan is A&O fonds Gemeenten een samenwerking met SkillsTown gestart.

We spraken Marieke de Feyter, programmamanager bij A&O fonds Gemeenten, over de manier waarop de duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers zo optimaal mogelijk blijft.

Verandering vraagt om ontwikkeling

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gemeentelijke sector. De functies worden op een andere manier ingevuld of het werk dat men voorheen deed, verdwijnt. Marieke vertelt: “In deze turbulente omgeving is het belangrijk om je persoonlijke ontwikkeling te blijven stimuleren en ervoor te zorgen dat je mee kunt met dit soort veranderingen. De rol van een gemeenteambtenaar gaat steeds minder om het handhaven en uitvoeren van wetten en regels en meer om het in gesprek gaan met burgers en bedrijven. Je wordt geacht mee te denken met de burger en hem of haar zoveel mogelijk handvaten te geven waarmee hij of zij zelf aan de slag kan.”

Haal alles uit jezelf

In samenwerking met SkillsTown is A&O fonds Gemeenten gestart met allesuitjezelf.nl. (voorheen meesterinjewerk.nl) Met dit platform wil het A&O fonds de individuele ambtenaar ondersteunen bij het stimuleren van zelfregie, professionele en persoonlijke ontwikkeling met behulp verschillende tools. Zo willen ze de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten. Dit doen ze in samenwerking met de werkgevers. Ambtenaren van gemeenten en provincies krijgen hiervoor onder anderen de mogelijkheid om online te leren. Zo kunnen zij kosteloos gebruik maken van een compact aanbod aan online cursussen, zoals e-learning en webinars.

Zo verhoogt online leren de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie

In dit whitepaper nemen we je mee in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie met behulp van online leren.

Online leren stimuleert de zelfregie

Met behulp van deze website biedt het A&O fonds een extra tool voor HR-afdelingen van de verschillende gemeenten. Marieke zegt: “Als A&O fonds werken we veel samen met HR-afdelingen en zowel bij de werkgevers als bij de vakbonden wordt de urgentie van zelfregie en duurzame inzetbaarheid gevoeld. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, maar de werkgever heeft hier een faciliterende en stimulerende rol in. Daarbij kan de medewerker zelf kiezen wat hij of zij gaat leren en wanneer hij of zij dit doet. Hiermee wordt de zelfregie in leren gestimuleerd”, aldus Marieke.

Een andere reden waarom A&O fonds de voorkeur geeft aan online leren, is de manier waarop cursussen aangeboden kunnen worden. Marieke vertelt: “Online leren is de ideale manier om kennis centraal beschikbaar te stellen, zodat die vervolgens decentraal en lokaal bekeken kan worden. Daarmee is online leren een mooie aanvulling op het pallet van leervormen en is het een instrument waar ambtenaren in alle gemeenten gebruik van kunnen maken.”

"Tot nu toe merken we wel dat het idee van online leren als fijn wordt ervaren en dat medewerkers het als een cadeautje ervaren."

Leren is geen doel op zich

A&O fonds Gemeenten wil ambtenaren zoveel mogelijk ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat is ook meteen de kern van allesuitjezelf.nl. “Je moet leren niet als doel op zich zien. Het is een middel om jezelf te ontwikkelen en je werk goed te kunnen doen, maar daarnaast ook een goed leven te hebben”, aldus Marieke.

Daarbij heeft de medewerker zelf wel een essentiële rol, want persoonlijke ontwikkeling komt niet vanzelf. Marieke vertelt: “De medewerker heeft er zelf het meeste belang bij dat hij goed is of wordt in de dingen die hij doet. Wij hopen dat medewerkers die rol oppakken middels de site Meesterinjewerk.nl. Tot nu toe merken we wel dat het idee van online leren als fijn wordt ervaren en dat medewerkers het als een cadeautje ervaren.”

Blijf het proces bewaken

Een laatste tip die Marieke graag mee wil geven aan andere organisaties die zelf aan de slag gaan met online leren, is om te blijven activeren en te monitoren. Marieke zegt: “Zorg er in eerste instantie voor dat je medewerkers introduceert in de tools en hen de ruimte geeft om te leren. Daarna is het belangrijk om de persoonlijke en professionele ontwikkeling het gehele proces te blijven stimuleren. Ten slotte moet er ruimte zijn voor de opvolging en het toepassen van de geleerde kennis in de praktijk. Het effect komt namelijk pas wanneer het geleerde gebruikt wordt in de praktijk.”

Cursussen gericht op ambtenaren

Het aanbieden van online cursussen is een belangrijk onderdeel van allesuitjezelf.nl. In samenwerking met SkillsTown is er een selectie gemaakt van cursussen die aansluiten bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van ambtenaren. Daarbij is gekeken naar de inhoud en vorm van cursussen. Allesuitjezelf.nl is gericht op loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap en staat open voor iedere ambtenaar bij gemeenten. Alle online cursussen zijn kosteloos te volgen.

Net als A&O fonds Gemeenten aan de slag met online training in jouw organisatie?

Danny of een van zijn collega's vertelt je tijdens een vrijblijvende demo alles over de mogelijkheden.
Deel deze klantcase:

Ook interessant voor jou: