Leer beter omgaan met veranderingen op het werk

Flexibel zijn – oftewel het vermogen om met veranderingen om te gaan – is een vaardigheid die in bijna elke vacature wordt gevraagd. De wereld verandert continu; zou het dan niet vanzelfsprekend moeten zijn dat wij hier instinctief goed mee om kunnen gaan? Nee, lang niet iedereen is enthousiast wanneer ze geconfronteerd worden met veranderingen op het werk. Of het nu gaat om een nieuw computersysteem, een reorganisatie, of de komst van een nieuwe manager, verandering kan weerstand oproepen. In dit artikel geven we je tips om hier beter mee om te leren gaan.

De impact van veranderingen op het werk

Uit onderzoek van de American Psychological Association blijkt dat veranderingen op de werkvloer vaak leiden tot stress. Deze stress kan het werkplezier verminderen en het contact met collega’s en leidinggevenden verslechteren. Dit komt deels door onze hersenstructuur, die comfort en routine verkiest boven het onbekende. Veranderingen vragen energie en aanpassingsvermogen, en als de beloning niet direct zichtbaar is, kan dit leiden tot demotivatie.

Daarom is het belangrijk dat je als medewerker weet waarom de verandering plaatsvindt. Het geeft context en kan de negatieve impact van de verandering verminderen. Probeer helderheid te krijgen over de doelstellingen en de verwachte voordelen, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Dit kan door vragen te stellen tijdens vergaderingen, het lezen van memo’s of het voeren van gesprekken met leidinggevenden. 

Fixed mindset vs. Growth mindset

Een belangrijke factor in hoe we omgaan met veranderingen op het werk is onze mindset. Carol Dweck, een Amerikaanse psycholoog, onderscheidt twee soorten mindsets: de fixed mindset (entiteitsdenkers) en de growth mindset (groeidenkers). Mensen met een growth mindset zien uitdagingen als kansen om te leren en te groeien, terwijl mensen met een fixed mindset veranderingen vaak als bedreigend ervaren.

Maar wees niet bang, je kunt een growth mindset ontwikkelen. Hier zijn een aantal stappen die je kunt nemen:

TIP: Wil je inzicht krijgen in jouw eigen growth mindset gedachten? Volg de scan ‘Growth Mindset’ binnen het online leerplatform. Hier krijg je inzicht in je growth mindset gedachten én in wat voor jou nog de belangrijkste fixed triggers zijn. Je krijgt daarbij ook direct een handig stappenplan aangereikt om van een fixed naar een growth mindset te gaan.

Openheid en flexibiliteit

Persoonlijkheid speelt ook een rol in hoe we reageren op veranderingen op het werk. Mensen die hoog scoren op ‘openheid’ zijn vaak meer bereid om nieuwe ervaringen aan te gaan. Zij kunnen de chaos die soms met verandering gepaard gaat beter aan. Anderzijds kunnen mensen die veel waarde hechten aan structuur en orde, meer moeite hebben met de onzekerheid die veranderingen met zich meebrengen.

Als veranderingen moeilijk voor jou zijn, omdat je veel waarde hecht aan structuur en orde, kan het helpen om deze uitdagingen in kleinere, beheersbare stukken op te delen. Zoek naar manieren om stap voor stap aanpassingen te doen, in plaats van alles in één keer om te gooien. Dit kan de overgang versoepelen en het gevoel van controle vergroten. Het opstellen van een duidelijk actieplan, met concrete stappen en doelen, kan helpen bij het navigeren door de verandering op het werk. Het is ook nuttig om de voordelen en kansen die de verandering kan brengen in kaart te brengen. Maak een lijst van mogelijke positieve uitkomsten en gebruik deze als motivatie.

Meer hulpmiddelen

Omgaan met veranderingen op het werk is een onvermijdelijk onderdeel van het moderne werkleven. Maar, door te begrijpen waarom veranderingen plaatsvinden, een growth mindset aan te nemen en open te staan voor nieuwe ervaringen, kun je deze uitdagingen aan. De juiste hulpmiddelen gaan je hier enorm bij helpen. Op het online leerplatform van SkillsTown vind je 1000+ online trainingen om jezelf te ontwikkelen, waaronder trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van een growth mindset en een flexibele houding.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor jou: