Wat is onboarding?

Door Vera Gruijters

Onboarding is een essentieel proces binnen organisaties, dat nieuwe medewerkers helpt om zich snel en effectief aan te passen aan hun nieuwe werkomgeving. Het is meer dan alleen het invullen van papieren en het tonen van het kantoor. Het is een strategische benadering van het verwelkomen, begeleiden en integreren van nieuwe medewerkers in de bedrijfscultuur en het werkproces. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat onboarding is, waarom het belangrijk is en hoe het succesvol kan worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave:

1. Wat is onboarding?

Onboarding is een proces dat onlosmakelijk verbonden is met het aannemen van nieuwe medewerkers in een organisatie. Het vormt de brug tussen de selectie van een nieuwe medewerker en zijn of haar volledige integratie in de bedrijfscultuur en werkprocessen. In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op wat onboarding precies inhoudt.

1.1. Definitie van onboarding

Onboarding, ook wel bekend als inwerkprogramma, is het geheel van activiteiten en processen waarmee een nieuwe medewerker wordt verwelkomd, geïntroduceerd en begeleid in zijn of haar nieuwe rol binnen een organisatie. Dit proces omvat niet alleen de praktische aspecten van het in dienst nemen, zoals het invullen van papierwerk en het toewijzen van een werkplek, maar richt zich ook op het creëren van een positieve ervaring en het helpen van de nieuwe medewerker om zich snel aan te passen aan de organisatie.

1.2. Doel van onboarding

Het doel van onboarding is om de overgang van een nieuwe medewerker naar zijn of haar nieuwe functie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het gaat verder dan alleen het voorzien in de basisbehoeften van de medewerker; het draait om het creëren van een omgeving waarin de nieuwe medewerker zich welkom voelt, zich verbonden voelt met de organisatie en snel productief kan zijn.

1.3. Fases van onboarding

Onboarding is geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een proces dat meerdere fases omvat. Hoewel de specifieke stappen kunnen variëren afhankelijk van de organisatie, kunnen de volgende fases als leidraad dienen:
Het succesvol doorlopen van deze fases draagt bij aan een effectieve onboarding-ervaring voor nieuwe medewerkers. Het stelt hen in staat om zich snel aan te passen aan hun nieuwe rol en de organisatie, wat uiteindelijk leidt tot een betere prestatie en betrokkenheid bij het werk.

2. Waarom is onboarding belangrijk?

Nu we een goed begrip hebben van wat onboarding is, is het belangrijk om te begrijpen waarom dit proces van groot belang is voor organisaties. In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste redenen bespreken waarom onboarding een essentieel onderdeel is van het HR-beleid.

2.1. Verbeterde productiviteit

Een van de meest directe voordelen van een effectieve onboarding is de verbeterde productiviteit van nieuwe medewerkers. Wanneer een medewerker goed wordt ingewerkt en snel vertrouwd raakt met de werkprocessen, kan hij of zij veel sneller bijdragen aan de organisatie. Dit betekent dat de tijd die anders nodig zou zijn om de nieuwe medewerker volledig productief te maken, wordt verkort. Dit heeft niet alleen voordelen voor de organisatie, maar vermindert ook de stress en het ongemak dat nieuwe medewerkers kunnen ervaren wanneer ze zich onzeker voelen over hun nieuwe rol.

2.2. Hogere retentie

Een ander belangrijk aspect van onboarding is de positieve impact op de retentie van medewerkers. Wanneer nieuwe medewerkers zich welkom voelen en zich snel kunnen aanpassen aan de organisatie, zijn ze minder geneigd om de organisatie binnen korte tijd te verlaten. Een effectieve onboarding creëert een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie, waardoor medewerkers gemotiveerd zijn om te blijven en een lange en productieve relatie met de organisatie op te bouwen.

2.3. Verbeterde betrokkenheid

Onboarding is een kans om nieuwe medewerkers een gevoel van betrokkenheid te geven bij de organisatie. Een goed gestructureerd inwerkprogramma biedt niet alleen informatie over de organisatie, maar ook inzicht in de missie, visie en waarden. Dit helpt nieuwe medewerkers om zich te identificeren met de doelen van de organisatie en zich meer betrokken te voelen bij het bereiken van die doelen. Betrokken medewerkers zijn vaak meer gemotiveerd en bereid om extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

2.4. Positieve bedrijfscultuur

Een goede onboarding geeft nieuwe medewerkers inzicht in de bedrijfscultuur en helpt hen om zich sneller aan te passen aan de normen en waarden van de organisatie. Dit draagt bij aan het creëren van een positieve en inclusieve werkomgeving. Wanneer nieuwe medewerkers zich een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur voelen, zijn ze meer geneigd om zich comfortabel te voelen en effectiever te communiceren en samen te werken met hun collega’s.

Onboarding bij SkillsTown: een groep collega's zit bij elkaar om elkaar te leren kennen.

3. Wat zijn de uitdagingen van onboarding?

Hoewel onboarding van cruciaal belang is voor organisaties, brengt het ook verschillende uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om deze uitdagingen te begrijpen en aan te pakken om een effectieve onboarding te garanderen. In dit hoofdstuk zullen we enkele van de belangrijkste uitdagingen bespreken waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het uitvoeren van een succesvol onboarding-programma.

3.1. Complexiteit van de organisatie

De omvang en complexiteit van een organisatie kunnen een uitdaging vormen voor onboarding. In grote organisaties kunnen nieuwe medewerkers zich gemakkelijk verloren voelen, en het kan moeilijk zijn om hen snel vertrouwd te maken met alle afdelingen, processen en procedures. Het is essentieel om een gestructureerde aanpak te hebben om nieuwe medewerkers te begeleiden en hen de benodigde informatie en hulpmiddelen te bieden om effectief te kunnen werken.

3.2. Tijdsdruk

In sommige gevallen kan er tijdsdruk zijn om nieuwe medewerkers snel in te werken, vooral als er sprake is van een plotselinge personeelsbehoefte. Dit kan leiden tot het overhaasten van het onboarding-proces, waardoor belangrijke stappen worden overgeslagen. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen snelheid en grondigheid om te voorkomen dat de kwaliteit van de onboarding in gevaar komt.

3.3. Technologische uitdagingen

In de moderne wereld van technologie kan het integreren van nieuwe medewerkers in digitale systemen en platforms een uitdaging vormen. Het kan tijd kosten om nieuwe medewerkers toegang te geven tot alle benodigde tools en software. Bovendien kan het leren en beheren van nieuwe technologieën een extra belasting vormen voor zowel nieuwe medewerkers als HR-teams. Het is belangrijk om te investeren in training en ondersteuning om deze uitdagingen te overwinnen.

3.4. Cultuur en diversiteit

Het succesvol integreren van nieuwe medewerkers in de bedrijfscultuur kan een uitdaging zijn, vooral als er sprake is van culturele diversiteit in de organisatie. Het kan moeilijk zijn om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Organisaties moeten zich bewust zijn van deze uitdaging en actief werken aan het bevorderen van een positieve en inclusieve bedrijfscultuur.

Maar hier is het goede nieuws: er bestaan effectieve manieren om deze uitdagingen aan te pakken. De komende hoofdstukken zullen in detail uitleggen hoe je dit kunt doen.

4. De verschillende vormen van onboarding

Onboarding kan in verschillende vormen voorkomen, en de keuze voor de juiste aanpak hangt af van de aard van de organisatie, de behoeften van de nieuwe medewerkers en de mogelijke uitdagingen die je wilt voorkomen. In dit hoofdstuk zullen we verschillende vormen van onboarding bespreken, zodat jij de beste vorm voor jouw organisatie kunt kiezen.

4.1. Traditionele onboarding

Traditionele onboarding omvat vaak persoonlijke interacties, face-to-face trainingen en papieren documentatie. Nieuwe medewerkers worden fysiek naar de locatie van de organisatie gebracht om hun eerste dag te beginnen. Dit type onboarding heeft een lange geschiedenis en is nog steeds gebruikelijk in veel organisaties, vooral in sectoren waar persoonlijke training en directe supervisie van vitaal belang zijn, zoals de gezondheidszorg en productie.

Voorbeelden van traditionele onboarding kunnen zijn:

Hoewel traditionele onboarding waardevol kan zijn voor het opbouwen van persoonlijke relaties en het overbrengen van praktische vaardigheden, heeft het enkele beperkingen, zoals de hoge kosten en beperkte flexibiliteit, met name voor organisaties met meerdere vestigingen of wanneer medewerkers op afstand werken.

4.2. Online onboarding

Online onboarding maakt gebruik van technologie om nieuwe medewerkers te verwelkomen en te trainen. Dit kan via videoconferenties, webinars, online trainingen en digitale documentatie plaatsvinden. Virtuele onboarding biedt organisaties de mogelijkheid om nieuwe medewerkers op een efficiënte manier te betrekken, ongeacht hun locatie. Het is een proces volledig digitaal wordt uitgevoerd. Dit omvat het gebruik van online platformen, software, en mobiele apps om nieuwe medewerkers te verwelkomen, te trainen en te integreren. Doordat je online onboarding vaak als geautomatiseerd proces kunt inzetten kun je veel van de genoemde uitdagingen in het vorige hoofdstuk voorkomen.

Enkele belangrijke aspecten van online onboarding zijn:

4.2.1 Voordelen van online onboarding

Online onboarding biedt verschillende voordelen, waaronder:

4.3. Blended onboarding

Wanneer je alleen online onboarding inzet, zal je wellicht niet al je nieuwe medewerkers tevreden stellen. Er mist namelijk toch een stukje persoonlijk contact. Blended onboarding is een benadering waarbij online en traditionele methoden worden gecombineerd. Dit biedt organisaties de flexibiliteit om het beste van beide werelden te benutten. Bij blended onboarding kunnen belangrijke face-to-face interacties, zoals persoonlijke kennismaking en teambuildingactiviteiten, worden behouden, terwijl de efficiëntie en schaalbaarheid van online onboarding worden benut.

Blended onboarding vereist een zorgvuldige afweging om de juiste balans te vinden tussen online en traditioneel. Organisaties moeten strategisch bepalen welke elementen het beste in een persoonlijke setting kunnen plaatsvinden en welke elementen efficiënter online kunnen worden afgehandeld. Deze aanpak stelt organisaties in staat om een persoonlijke en interactieve ervaring te bieden, terwijl tegelijkertijd de voordelen van digitale tools worden benut om administratieve lasten te verminderen en het leerproces te verbeteren.

Onboarding is niet alleen een eenmalig proces, maar een investering in de toekomstige groei en prestaties van de organisatie, en blended onboarding is een veelzijdige aanpak om deze investering te optimaliseren. In het volgende hoofdstuk geven we je tips om je blended onboardingstraject succesvol uit te voeren.

5. Hoe voer je onboarding succesvol uit?

Het succesvol uitvoeren van onboarding is cruciaal om nieuwe medewerkers effectief te integreren en te behouden. Een doordachte aanpak van onboarding kan de productiviteit verhogen, de betrokkenheid vergroten en een positieve bedrijfscultuur bevorderen. In dit hoofdstuk zullen we best practices en richtlijnen bespreken om onboarding succesvol uit te voeren, door middel van blended onboarding – een combinatie van online en traditionele methoden.

5.1. Stel duidelijke doelen en verwachtingen

Begin met het definiëren van duidelijke doelen en verwachtingen voor het onboarding-proces. Identificeer wat je wilt bereiken met de onboarding van nieuwe medewerkers en welke resultaten je verwacht. Zorg ervoor dat deze doelen in lijn zijn met de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie.

5.2. Maak een gedetailleerd onboarding-plan

Ontwikkel een gedetailleerd onboarding-plan dat alle stappen en activiteiten beschrijft die moeten worden uitgevoerd tijdens het inwerkproces. Het plan moet een tijdlijn bevatten, inclusief welke taken voor de eerste dag, op de eerste dag, de eerste week en de eerste maand moeten worden voltooid. Blended onboarding biedt de flexibiliteit om zowel online als persoonlijke interacties in het plan op te nemen, waardoor een uitgebalanceerde aanpak ontstaat.

5.3. Bied een warm welkom

De eerste indruk is van cruciaal belang, ook in een blended onboarding-aanpak. Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen op hun eerste dag, zowel in persoon als online. Dit omvat een hartelijke ontvangst, een overzicht van de dagelijkse activiteiten en een rondleiding door de faciliteiten. Online welkomstberichten en virtuele rondleidingen kunnen hierin ook worden opgenomen.

5.4. Bied relevante training en ontwikkeling

Blended onboarding biedt de mogelijkheid om training en ontwikkeling op meerdere manieren aan te bieden. Combineer online modules met persoonlijke workshops of trainingssessies om nieuwe medewerkers zowel praktische vaardigheden als een dieper begrip van de bedrijfscultuur en waarden te bieden. Met het online leerplatform van SkillsTown kun je zelf online trainingen maken voor het onboardingstraject en deze gelijk publiceren in je eigen gepersonaliseerde leerplatform voor je organisatie. Zo is alle informatie op één plek te vinden.

5.5. Creëer mogelijkheden voor sociale interactie

Faciliteer sociale interactie tussen nieuwe medewerkers en hun collega’s, zowel online als offline. Team lunches, virtuele kennismakingssessies en informele bijeenkomsten dragen bij aan het opbouwen van relaties en integratie in het team. Blended onboarding maakt het mogelijk om zowel persoonlijke als virtuele sociale interactie te bevorderen.

5.6. Zorg voor continue ondersteuning en evaluatie

Het onboardingsproces stopt niet na de eerste weken; het vereist doorlopende ondersteuning en evaluatie. Houd regelmatige gesprekken en evaluatiesessies om te begrijpen hoe nieuwe medewerkers zich voelen en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Combineer persoonlijke feedbackgesprekken met online tools voor voortgangscontrole.

5.7. Verzamel feedback

Moedig nieuwe medewerkers aan om feedback te geven over het onboardingsproces, zowel over de online als de persoonlijke aspecten ervan. Hun inzichten kunnen waardevol zijn om het proces voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van toekomstige medewerkers.

Blended onboarding biedt organisaties de kans om het beste van online en traditionele onboarding te combineren. Door duidelijke doelen te stellen, een gedetailleerd plan te maken en een ondersteunende en inclusieve omgeving te bieden, kunnen organisaties ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich snel kunnen aanpassen, productief kunnen zijn en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

6. Samenvatting

In dit artikel heb je een dieper inzicht gekregen in het belang van onboarding, wat het inhoudt en waarom het van essentieel belang is voor organisaties. Onboarding is het proces dat nieuwe medewerkers verwelkomt en begeleidt bij hun integratie in de organisatie, en het omvat verschillende fases, van pre-onboarding tot integratie in het team.

We hebben besproken waarom onboarding belangrijk is, met voordelen zoals verbeterde productiviteit, hogere retentie, verbeterde betrokkenheid en een positieve bedrijfscultuur. Het helpt nieuwe medewerkers zich welkom te voelen en zich snel aan te passen aan de organisatie. Daarnaast zijn we ingegaan op de uitdagingen van onboarding, zoals de complexiteit van de organisatie, tijdsdruk, technologische uitdagingen en culturele diversiteit. Het is belangrijk om deze uitdagingen te begrijpen en aan te pakken om een effectief onboarding-programma te realiseren.

Ook hebben we verschillende vormen van onboarding besproken, waaronder traditionele onboarding, online onboarding en blended onboarding. Blended onboarding biedt organisaties de kans om het beste van online en traditionele onboarding te combineren.

Tot slot hebben we best practices en richtlijnen behandeld voor het succesvol uitvoeren van een blended onboarding. Het begint met het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen, het maken van een gedetailleerd plan, het bieden van een warm welkom, relevante training en ontwikkeling, sociale interactie, doorlopende ondersteuning en evaluatie, en het verzamelen van feedback.

Onboarding is geen eenmalig proces, maar een doorlopende investering in de groei en prestaties van de organisatie. Het is een kans om nieuwe medewerkers effectief te integreren en waardevolle bijdragen te laten leveren aan de organisatie. Met de juiste aanpak, zoals blended onboarding, kunnen organisaties dit proces optimaliseren en hun toekomstige succes waarborgen.

Hulp nodig met het onboardingstraject binnen jouw organisatie? Bij SkillsTown zijn wij expert in online onboarding en helpen we je graag bij het opzetten van een online of blended onboarding traject.

Binnen ons online leerplatform kun je gebruik maken van de e-learning auteurstool om zelf gemakkelijk online trainingen te maken voor het gehele onboardingstraject. Zo kunnen nieuwe medewerkers alle informatie, van virtuele rondleidingen tot huisregels en van bedrijfcultuur tot praktische informatie, op één centrale plek terugvinden.

Inspiratie over leren & ontwikkelen in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks inspirerende updates.