Nieuwe Aloysius Academie live

Eind 2019 ging de vernieuwde Aloysius Academie live: het inspiratieplatform waar medewerkers alles vinden voor hun professionele ontwikkeling. Dit platform werd opgezet en ingericht samen met SkillsTown. Opleidingscoördinator Patricia van Oosten vertelt er meer over.
“Met de nieuwe Aloysius Academie bieden we onze medewerkers een compleet pakket. Ons opleidingsaanbod is permanent actueel en met één druk op de knop schrijf je je in voor een e-learning module of klassikale scholingsbijeenkomst.”, aldus Patricia.

Online en offline aanbod

De academie biedt een groot online aanbod van leverancier SkillsTown. Denk aan interactieve e-learningmodules van een aantal uren, kortere webinars of ‘essentials’. Dit zijn korte microcursussen waarin je binnen een aantal minuten de essentie leert over een bepaald onderwerp. Zo vinden medewerkers een rijk aanbod: van werken met Excel tot werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en van didactische vaardigheden verder ontwikkelen tot cursussen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

De academie biedt ook ‘offline’ veel professionaliseringsmogelijkheden. Van complete pabo-opleidingen of masters tot trainingen over medezeggenschap, ouderbetrokkenheid en andere specifieke onderwerpen. Workshops, trainingen en meerjarige opleidingen: wie zich wil ontwikkelen in lijn met zijn of haar werk, wordt goed gefaciliteerd.

"Ons opleidingsaanbod is permanent actueel en met één druk op de knop schrijf je je in voor een e-learning module of klassikale scholingsbijeenkomst."

“Fulltimers hebben ruim tachtig uur per jaar voor hun professionalisering”, schetst Patricia, “en voor startende leerkrachten komt daar nog eens veertig uur bij.” Teams hebben een eigen scholingsbudget en is dat niet toereikend, dan is een extra scholingsaanvraag mogelijk. Het nieuwe fonds Aanpak lerarentekort of het koersversterkingsfonds bieden hiervoor eventueel ook mogelijkheden

Marjan van den Ouden, directeur HRM & communicatie, vertelt: “Onze vernieuwde Aloysius Academie kan professionals en scholen prima ondersteunen bij de uitvoering van hun koers en toekomstplannen. Zij vinden er nu al een zeer uitgebreid aanbod. We gaan in onze organisatie ook steeds meer samen leren. Wie zijn of haar kennis of ervaringen wil delen, kan dat via de academie dus zeker doen en zo collega’s inspireren. Als inspiratieplatform staat de Aloysius Academie nu, maar we zorgen dat het zeker een dynamische omgeving blijft. We blijven goed aansluiten bij de wensen en vragen van medewerkers en teams.”

Academie verder ontwikkelen

“We vullen het academieaanbod komende tijd aan met ons eigen specifieke Aloysiusaanbod”, licht Patricia toe. “We werken vraaggericht, dus als medewerkers of teams professionaliseringswensen hebben, gaan wij graag met ze in gesprek om mogelijkheden te verkennen.

“Plan is om in de toekomst ook ontwikkelingslijnen uit te zetten voor bepaalde functies en rollen binnen Aloysius. Wie zich als onderwijsassistent bijvoorbeeld wil ontwikkelen tot leerkracht of wie juist richting management wil, vindt dan concrete professionaliseringssuggesties.”

WE-learning faciliteert teamleren

De academie faciliteert nu al teamleren, onder het motto ‘we learning’. Hiermee ondersteunt de academie onder meer de professionele leergemeenschappen van Aloysius, één van de speerpunten in de nieuwe koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. “Teams of kenniskringen kunnen hier bijvoorbeeld filmpjes, boekentips of presentaties plaatsen zodat zij een eigen leeromgeving creëren.”

Duurzame inzetbaarheid: vitaal je loopbaan door

Om ervoor te zorgen dat medewerkers vitaal en competent kunnen blijven werken, kunnen zij een beroep doen op de regeling duurzame inzetbaarheid: extra uren om iets te doen wat hun duurzame inzetbaarheid bevordert.

In een tijd waarin de werkdruk in het onderwijs hoog is, we allemaal langer gaan doorwerken en veranderingen in het werk elkaar steeds sneller opvolgen, kan die tijd welkom zijn. Bijvoorbeeld voor studieverlof, coaching, stages, intervisie, extra scholing, een kijkje op een andere school, extra tijd om bijvoorbeeld een studiedag te organiseren, administratie te doen of lessen voor te bereiden.

"Wie zijn of haar kennis of ervaringen wil delen, kan dat via de academie dus zeker doen en zo collega’s inspireren."

Het kan dus in principe om alles gaan wat bijdraagt aan gezond blijven werken, in lijn met de eigen ontwikkeling en die van de school. Tijdens functioneringsgesprekken bespreken medewerkers met hun leidinggevende wat zij in hun duurzame inzetbaarheidsuren hebben gedaan.

Startende leerkrachten hebben meer duurzame inzetbaarheidsuren. Zij hebben immers nog niet de ervaring en routine die meer ervaren collega’s wel hebben en kunnen dus extra tijd nemen voor bijvoorbeeld lesvoorbereiding, coaching of het voorbereiden van oudergesprekken.

Ook oudere medewerkers hebben meer uren. De hoge werkdruk in het onderwijs vraagt meer van je naarmate je ouder wordt. Om die werkdruk goed in de hand te houden, kunnen oudere werknemers dus meer uren inzetten voor duurzame inzetbaarheid en mogen die – met een eigen bijdrage – ook gebruiken voor verlof.

Dit artikel is in januari 2020 verschenen in het Jaarmagazine 2019-2020 van de Aloysius Stichting. Ontwerp en vormgeving: Budelinc. Formule en Redactie: Anne Marie Veldkamp Journalistiek & Communicatie. Fotograaf: Jeroen Jazet.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor jou: