Succesvol een online academie implementeren

Het implementeren van een online academie is een grote uitdaging voor veel organisaties. Hoe zorg je dat medewerkers in de leerstand komen en gemotiveerd zijn om te leren? Dankzij haar ervaring met allerlei implementatietrajecten deelt Lisan van der Lee, learning professional bij SkillsTown, haar ervaringen en tips voor het succesvol implementeren van een online academie.

Definieer meetbare doelstellingen

Om te kunnen beoordelen of je academie een succes is, moet je eerst de succesfactoren vaststellen. Lisan vertelt: “Het leren zelf moet een middel zijn om de prestaties van je organisatie te verhogen. Jouw doelstellingen moeten dus gekoppeld zijn aan de prestatieresultaten. Wil ik hogere verkoopcijfers? Of wil ik een aantrekkelijke werkgever zijn en zorgen dat minder mensen de organisatie verlaten? Maak de doelstellingen zo concreet mogelijk; op deze manier geef je richting aan je online academie en heb je een duidelijke stip op de horizon.”

Creëer draagvlak bij de juiste personen 

De meest cruciale factor in de implementatie van een online academie is draagvlak van de mensen in de organisatie. Lisan zegt: “Om je online academie tot een succes te maken, heb je de juiste mensen om je heen nodig. Dit zijn zowel mensen die jou kunnen ondersteunen in je project als de ambassadeurs binnen de organisatie. Zij kunnen invloed uitoefenen op de mensen of processen binnen de organisatie. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken welke personen je om je heen gaat verzamelen om de academie tot een succes te maken. Betrek deze personen al in een vroeg stadium bij jouw plannen.”

"Om je online academie tot een succes te maken, heb je de juiste mensen om je heen nodig."

Stel het juiste aanbod beschikbaar

Lisan: “Om een keuze te maken in de content, is het belangrijk dat je in kaart hebt gebracht wat je doelstellingen zijn en waar de behoeften in de organisatie liggen. Op die manier kun je gericht op zoek naar de juiste content die je in je online academie beschikbaar gaat stellen. Dit kan gaan om algemene vaardigheden, zoals effectief communiceren of samenwerken in een team. Daarnaast kun je de online academie perfect inzetten als borging voor organisatie-specifieke kennis. Maak op een laagdrempelige manier je eigen content die geheel aansluit op de wensen en behoeften van je eigen organisatie.

Om een optimaal leerrendement te behalen, kun je de online academie koppelen aan face-to-face leervormen: blended learning. Door deze leervormen goed op elkaar aan te laten sluiten, kunnen beide vormen effectiever worden ingezet. Zo kunnen cursisten voorafgaand aan een training de theorie bijvoorbeeld via een online module aangeboden krijgen, waardoor de trainingstijd effectiever ingericht kan worden.”

Maak professionele afspraken

Lisan: “Als leidinggevende mag je verwachtingen van je medewerkers hebben op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden intensief betrokken worden bij de online academie. Zij moeten een duidelijke visie hebben op leren voor individuele medewerkers, de afdeling of de gehele organisatie. De ontwikkelingsdoelstellingen van de leidinggevenden moeten een centrale plek in de academie krijgen, zodat zij hierop kunnen sturen. Door deze focus worden mensen in beweging gebracht om te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

In 7 stappen excelleren met online leren

In dit whitepaper zet online opleider SkillsTown 7 stappen op een rij waarmee jouw organisatie door middel van online leren kan excelleren.

Communiceer over de academie

De lancering van de online academie kun je beschouwen als een productlancering. Lisan vertelt: “Het is belangrijk dat je hier op zoveel mogelijk manieren aandacht aan schenkt. Maak bijvoorbeeld een teaservideo, publiceer een interview of deel een flyer uit. Gebruik hier de verschillende communicatiekanalen voor die voorhanden zijn binnen de organisatie.

Daarnaast kun je een feestelijk momentum creëren waarbij je al je medewerkers vertelt dat ze de mogelijkheid krijgen om aan hun ontwikkeling te werken. Hierbij kunnen workshops gegeven worden of kan er gebrainstormd worden over persoonlijke leerdoelen.

Blijf ook na de lancering regelmatig communiceren over de academie. Publiceer bijvoorbeeld op vaste momenten in het jaar cijfers over het gebruik van de academie of zet een actieve gebruiker van de academie eens in het zonnetje.” In dit artikel geven we nuttige tips om blijvend aandacht te blijven vragen voor je corporate academie

Houd de aandacht vast

Om aan de organisatiebehoeften te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat de academie steeds in ontwikkeling blijft. Lisan zegt: “Thema’s die binnen de organisatie relevant zijn, moeten ook centraal worden gesteld in de academie. Een relevante wetswijziging kan bijvoorbeeld terugkomen in een online seminar in de academie. Door actuele content aan te blijven bieden, hebben medewerkers een goede reden om vaker een kijkje te nemen in de academie.

De rode draad in dit verhaal is: blijf op allerlei manieren aandacht houden voor de academie. Dankzij deze aandacht en focus blijven medewerkers alert en blijf je als organisatie hun ontwikkeling stimuleren. De learning professionals bij SkillsTown zorgen dagelijks voor het implementeren en laten slagen van online leeromgevingen.”

What's next?

Wil je zelf een succesvolle online academie lanceren? Wij kunnen je tijdens dit gehele traject voorzien van het juiste advies. In een vrijblijvende online demonstratie laten we graag zien welke mogelijkheden er binnen jouw organisatie zijn voor het online delen van kennis.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor jou: